Här nedan finns lite info om några av mina avelstikar.

 

Tikar i avel på andra kennlar   

Tidigare avelstikar

Till tabellsammanställning över tikarnas avkommor


         

Warika v Nordsturm
e. VPG 3 BH AD ZTP Famos v Lohweg
u. BH VPG 3 ZTP Siri vom Nordsturm
Född: 2005
Färg: Svart
Hd-A
MH: gf
MT: -
uppflyttad till lägre
gk anlagsklass viltspår

1:a på utst

2 kullar Mytologins W-kull och Z-kull

Mytologins Nike II

e. KORAD Blitz ex Calibur
u. Mytologins Bestla
Född: 2006
Färg: Blond
Hd: A
MH: gf
MT: -
1:a på utst 1 kull Mytologins Y-kull

Mytologins Rind III

e.
VPG 3 FPr 2 BH ZTP KÖRUNG
Canis ex Canis Lupus

u. KORAD TJH SUCH
"SBK-korningsdiplom" Ciara v Anjema
Född: 2007
Färg: Svart
Hd: A
MH: -
MT: -
HP-valp 1 kull Mytologins X-kull
Mytologins Urania IV
e: KORAD Mytologins Häner
u: KORAD TJH SUCH Ulanka v Nordsturm
Född: 2008
Färg: SMT
Hd: -
MH: -
MT: -
  1 kull hos sin ägare
         

Här nedan finns lite info om tidigare avelstikar som varit aktiva på kenneln.

Lintrollets Qristall Elixier's Umbra Mytologins Auda Mytologins Bestla
Mytologins Dione Mytologins Gydja Ciara v Anjema Mytologins Frid

Till tabellsammanställning över tikarnas avkommor


         
KORAD TJH SUCH "SBK Korningsdiplom"
Ciara v Anjema
e. VPG 3 BH AD ZTP Aron zur Berkel Aue
u. VPG 1 BH AD ZTP Basra v Hervester Hof
Född: 2000
Färg: Svart
Hd-A
MH: gf
MT: gk 230p
Tjänstehund

Utställnings
champion

4 kullar/31 valpar
Myt. H-, I-, Q- & R-kull
Korad TJH SUCH "SBK-korningsdiplom"
Lintrollets Qristall
e. Hoffen-Hills Hjippie of Tassamigo
u. "SBK-korningsdiplom" SUCH NUCH LP Lintrollets Jenna
Född: 1994
Färg: Blond
Hd-ua
MH: gf
MT: gk 134p
Tjänstehund

Utställnings
champion

3 kullar/20 valpar
Myt. A, D & G-kull
"SBK-korningsdiplom"
Elixier's Umbra
e . VPG 3 FH 1 AD BH TYSKCH VDHCH IHFCH ZTP Orkan vd Ordensburg
u. "SBK-korningsdiplom" Aster v Mühlenberg

Född: 1997
Färg: Svart
Hd-ua
MH: gf
MT: gf 73 p

gk lägre klass spår

gk exteriörbesk 

2 kullar/16 valpar
Myt. B & E-kull

Mytologins Auda
e. NEDL.CH LUX.CH FR.CH BH AD ZTP Amsterdam W-98 Longchamp W-99 Asko Vom Frohnauer Feld
u. KORAD TJH SUCH "SBK-korningsdiplom" Lintrollets Qristall
Född: 1999
Färg: SMT
Hd-A
MH: gf
MT: -
CK på utst 2 kullar/15 valpar
Myt. F & K-kull

Mytologins Bestla
e. Korad Lintrollets Qarrasco
u. "SBK-korningsdiplom" Elixier's Umbra
Född: 2000
Färg: Blond
Hd-A
MH: gf
MT: gf 83p
2:a på utst 1 kull/7 valpar
Myt. N-kull
TJH
Mytologins Dione
e. SCHH 3 BH ZTP Dasko v Weissblauen Fähnelein
u. KORAD TJH SUCH "SBK-korningsdiplom" Lintrollets Qristall
Född: 2001
Färg: Blond
Hd-A
MH: gf
MT: gf 66p
CK på utst 1 kull/7 valpar
Myt. L-kull
KORAD
Mytologins Frid
e. KORAD Hovriket's Krutow af Xigatze
u. Mytologins Auda
Född: 2002
Färg: Blond
Hd-A
MH: gf
MT: gk 145p
gk ext.besk. 1 kull/8 valpar
Myt. P-kull
 
Mytologins Gydja
e.
VPG 3 IPO 3 BH AD ZTP Faron aus dem Emsland
u. TJH KORAD SUCH "SBK-korningsdiplom" Lintrollets Qristall
Född: 2002
Färg: Blond
Hd-A
MH: gf
MT: gf 93p
Tävlar appellklass spår

2:a på utst 

1 kull/5 valpar
Myt. O-kull
"SBK-korningsdiplom"
KORAD TJH SUCH
Ulanka v Nordsturm
e . VPG 3 BH FH 1 Ando v Grossen Woog
u. VPG 3 BH AD ZTP Nadja v Nordsturm
Född: 2001
Färg: SMT
Hd :A
MH: gf
MT: gk
Tjänstehund

Utställnings
champion

4 kullar/31 valpar
Myt. J, M, S & U-kull

 

 KORAD
Mytologins Itaka III
e.
KORAD Mytologins Brage
u. TJH KORAD SUCH
"SBK-korningsdiplom" Ciara v Anjema
Född: 2004
Färg: Blond
Hd: A
MH: gf
MT: gk
uppflyttad till högre rapport. Tävlar lydnadsklass 1

CK/cert/BIM på utst 

1 kull/3 valpar
Myt. T-kull
         

Här är lite info om tikar från vår uppfödning som med våra lyckönskningar har haft, eller planeras få, valpar på andra kennlar.


         
KORAD ZTP (Ty.) TAN-test (Fr.)
Mytologins Asynja
e. NEDL.CH LUX.CH FR.CH BH AD ZTP Amsterdam W-98 Longchamp W-99 Asko Vom Frohnauer Feld
u. KORAD TJH SUCH "SBK-korningsdiplom" Lintrollets Qristall
Född: 1999
Färg: SMT
Hd-A
MH: gf
MT: gk 159p
Har fått valpar på kennel Contra Milese i Frankrike
Mytologins Gyrda
e.
VPG 3 IPO 3 BH AD ZTP Faron aus dem Emsland
u. TJH KORAD SUCH "SBK-korningsdiplom" Lintrollets Qristall
Född: 2002
Färg: Blond
Hd-ua
MH: gf
MT: gf 176p
Har fått valpar på kennel Swedehofs
Mytologins Hird
e. KORAD
Hovriket's Gazton af Qvick
u. KORAD TJH SUCH
"SBK-korningsdiplom" Ciara v Anjema
Född: 2003
Färg: Svart
Hd-A
MH: gf
MT: gk FA (Norge)
Ägs av kennel Avrafaste i Norge
KORAD
Mytologins Itaka III

e.
KORAD Mytologins Brage
u. TJH KORAD SUCH
"SBK-korningsdiplom" Ciara v Anjema
Född: 2004
Färg: Blond
Hd-A
MH: gf
MT: gk 318p
På foder hos kennel Rippeboets
Mytologins Jilona IV
e.
KORAD Hässlehoffs Zeke-Love
u. TJH KORAD SUCH Ulanka v Nordsturm
Född: 2004
Färg: SMT
Hd-A
MH: gf
MT: gf 248p
Ägs av kennel Hoffaorten.
SVCH
Mytologins Kråka I

e. Korad SUCH Blitz ex Calibur
u. Mytologins Auda
Född: 2005
Färg: SMT
Hd-A
MH: gf
MT:
gk
Ägs av kennel Swedehofs
KORAD
Mytologins Mjöd IV

e.
TJH SUCH NUCH DKUCH INTUCH NORSUCH IHF-ch KORAD Mytologins Bärsärk
u. KORAD TJH SUCH
Ulanka v Nordsturm
Född: 2005
Färg: Svart
Hd-A
MH: gf
MT: gk 330p
Ägs av kennel Bärsärk
Mytologins Qraka III
e. IPO3 FH3 GH3 BGH3 RH ZTP Österr.CH Österr.Jgd.CH INTUCH EuW-99
Xymo v Gabliztal
u. KORAD TJH SUCH
"SBK-korningsdiplom" Ciara v Anjema
Född: 2006
Färg: Svart
Hd-A
MH: gf
MT: -

Ägs av kennel Darrenhoff i Finland
Väntar valpar januari 2010