Tillbaka

Moment: Kontakt

Resultat: Frid

Resultat: Jingo Jobz

1a, hälsning

4

4

1b, samarbete

4

4

1c, hantering

3

3

Moment: Lek 1

Resultat: Frid

Resultat: Jingo Jobz

2a, leklust

4

5

2b, gripande

4

4

2c, dragkamp

5

3

Moment: Jakt 1&2

Resultat: Frid

Resultat: Jingo Jobz

3a, förföljande 1

4

4

3a, förföljande 2

4

4

3b, gripande 1

4

3

3b, gripande 2

4

4

Moment, Aktivitet

Resultat: Frid

Resultat: Jingo Jobz

4. Aktivitet

5

3

Moment; Avstånds lek

Resultat: Frid

Resultat: Jingo Jobz

5a, intresse

2

5

5b, hot/agg

1

5

5c, nyfikenhet

1

2

5d, leklust

1

2

5e, samarbete

1

4

Moment: Överraskning

Resultat: Frid

Resultat: Jingo Jobz

6a, rädsla

3

2

6b, hot/agg

3

4

6c, nyfikenhet

1

2

6d, kvarstående rädsla

4

2

6e, kvarstående intresse

2

2

Moment: Ljudkänslighet

Resultat: Frid

Resultat: Jingo Jobz

7a, rädsla

1

1

7b, nyfikenhet

5

5

7c, kvarstående rädsla

1

1

7d, kvarstående intresse

2

1

Moment: Spöken

Resultat: Frid

Resultat: Jingo Jobz

8a, hot/agg

3

4

8b, kontroll

5

5

8c, rädsla

5

2

8d, nyfikenhet

1

4

8e, kontakt

1

3

Moment: Lek 2

Resultat: Frid

Resultat: Jingo Jobz

9a, leklust

4

4

9b, gripande

4

3

Moment: Skott

Resultat: Frid

Resultat: Jingo Jobz

10, skott

1

1